Artikel VerpakkingsManagement oktober 2021:

ZWEEDSE OPTIGROUP INVESTEERT IN STERKE HANDELSHUIZEN

Koemans Verpakkingen vindt onderdak in ‘duurzame woning’

Na Moonen Packaging is nu ook Koemans Verpakkingen onderdeel van OptiGroup. Fortaleza Capital trad op als Corporate Finance adviseur. Moonen en Koemans blijven handelen onder eigen naam en behouden hun eigen identiteit, maar werken ook samen.

‘Een duurzame woning’. Zo omschrijft Frank Koemans, algemeen directeur en voor­ malig mede­eigenaar van Koemans Verpakkingen, de Zweedse OptiGroup, waarin het van oorsprong Goudse fami­ liebedrijf sinds kort is ondergebracht. Hij blijft met zijn broer John het bedrijf, dat nu onderdeel is van OptiGroup’s Pack­ aging business area, leiden. ‘Koemans Verpakkingen is al jaren ons familiebe­drijf en het is voor ons heel belangrijk geweest om er de juiste duurzame woning voor te vinden. Met OptiGroup delen we zowel waarden als bedrijfsfilo­ sofie en we kijken er echt naar uit om het bedrijf verder te ontwikkelen met de middelen en ondersteuning van Opti­ Group.’

Een groep dus waarin het bedrijf zich­ zelf kan blijven. Dat is ook de ervaring van Hans Houtappels (56), CEO van
Moonen Packaging en in de Benelux tevens verantwoordelijk voor de verpak­ kingsactiviteiten van OptiGroup (voor­ heen Papyrus Holding). Hij maakte de acquisitie van Moonen Packaging door OptiGroup van A tot Z mee. Houtappels kwam vijf jaar geleden, na een carrière in de automotive sector, bij Moonen Packaging en volgde in 2020, twee jaar na de overname door OptiGroup, Gé Moonen op als ceo.

‘Er is veel gebeurd bij Moonen Pack­ aging. In maart 2020 kregen we de sleutel van een nieuw pand en meteen daarna brak de coronacrisis uit. We wil­ den verhuizen om twee redenen: duur­ zaamheid en ruimte. In het kader van ‘practice what you preach’ – we focus­ sen enorm op duurzame verpakkingsop­ lossingen – wilden we naar een zo duur­ zaam mogelijk bedrijfspand. Maar we groeiden ook enorm, wat de verhuizing eveneens noodzakelijk maakte. We werkten al in de cloud, dus toen coronauitbrak hadden we de ervaring om op een andere manier met klanten te werken. We hebben goed door kunnen werken.’

Zoektocht
Voor Alexander van Rossum van Fortaleza Capital was het de eerste opdracht voor OptiGroup. ‘Wij hebben bij Fortaleza Capital mensen met veel kennis en ervaring in de verpakkingssector en met een uitgebreid netwerk. Een van hen is Peter van Leeuwen. Hij kende OptiGroup (meer dan een miljard omzet) al jaren en heeft de eerste contacten gelegd. We hebben onderzoek gedaan voor deze Zweedse groep, die ons vroeg welke groeimogelijkheden er zijn in de Benelux. Dat leidde tot een uitgebreide marktanalyse. Wij hebben eerst een longlist en later een shortlist van bedrijven gemaakt die voldoen aan de criteria van OptiGroup. We zoeken de juiste bedrijven en gaan het gesprek met hen aan. We positioneren onze opdrachtgever, in dit geval OptiGroup, geven een waardering af voor het over te nemen bedrijf en zijn, indien het zover komt, nauw betrokken bij de onderhandelingen en het tot stand komen van de deal. Dat is, kort gezegd, onze toegevoegde waarde in dergelijke overnametrajecten. Het hele proces heeft vijf maanden geduurd, wat vrij snel is.’ Van Rossum typeert de Zweedse onderneming als what you see is what you get. ‘Ze hebben humor en ze zijn clean in de omgang. Het sluit aan bij de Nederlandse bedrijfscultuur. Je gaat makkelijk met elkaar in gesprek.’

Flow
Wat Moonen en Koemans gemeen hebben, is dat het van oorsprong familiebedrijven zijn. Voor beide families was het bij verkoop van belang dat het bedrijf in handen zou komen van een partij die die cultuur respecteert en dat is het geval bij OptiGroup. Koemans werd benaderd vanuit Fortaleza Capital en namens OptiGroup was onder meer Houtappels betrokken. ‘De gesprekken met Fortaleza Capital en Koemans liepen goed. Voor Koemans gaf de cultuur van OptiGroup de doorslag, denk ik. Ze voelden zich comfortabel in de gesprekken. Iedereen zat in de flow om het tot een goed einde te brengen.’
Volgens Van Rossum is dealzekerheid belangrijk voor de verkopende partij. ‘OptiGroup kan deals doen en als ze A zeggen, doen ze ook A. Ze spelen geen spelletjes.’

Moonen en Koemans blijven als afzonderlijke bedrijven en merken opereren, maar kunnen expertise delen. Houtappels: ‘Koemans is sterk in Industriële verpakkingen en heeft een aantal mooie private labels, Moonen in industriële verpakkingen en retail verpakkingen. Als OptiGroup vinden we het belangrijk dat de heritage van Koemans behouden blijft. De synergie is goed. Klanten zullen merken dat ze sneller grip op verpakkingsoplossingen krijgen en dat we vanuit de brede suppliers base een hogere leverbetrouwbaarheid kunnen garanderen. Fortaleza Capital heeft inmiddels een flinke trackrecord als het gaat om fusies en overnames in de verpakkingssector. Peter van Leeuwen: ‘We zijn ons al aan het warmlopen om de volgende deal voor OptiGroup te realiseren’. Houtappels: ‘We kijken naar bedrijven die aanvullend zijn in de breedte. Dat kan ook buiten Nederland zijn. Groei is belangrijk voor OptiGroup. Organisch, maar nadrukkelijk ook via overnames.’

WWW.OPTIGROUP.COM WWW.FORTALEZACAPITAL.NL