Artikel Fortaleza Capital | VerpakkingsManagement maart 2021

FORTALEZA ONDERZOEKT MARKT VERPAKKINGSMACHINES PAPIER EN KARTON

DUURZAMER VERPAKKEN DAAGT MACHINEBOUWERS UIT

Corporate Finance adviseur Fortaleza Capital bracht een rapport uit over duurzaam verpakken, met daarin de markttrends en de implicaties daarvan. In zeven stappen gaat het rapport van de huidige situatie naar de gevolgen voor producenten van machines die verpakkingen van papier en karton verwerken.

Tekst Gerard Molenaar

Fortaleza Capital was als exclusieve corporate finance adviseur van de aandeelhouders van Inmaco Solutions betrokken bij het aangaan van een strategische samenwerking met investeerder Intersaction. ‘Inmaco Solutions (Inmaco) ontwikkelt, produceert en levert verpakkingsmachines voor de productie van duurzame karton en gegoten pulpverpakkingsproducten. Onderdeel van onze voorbereiding was een onderzoek naar de markt voor machines die papier- en pulp-gebaseerde verpakkingen maken. Na afloop van
het adviesproject hebben we het onderzoek doorgetrokken, want er is nog niet veel onderzoek gedaan naar deze markt’, zegt Alexander van Rossum, directeur van Fortaleza Capital.

Wereldmarkt: groei
De verwachting is dat de wereldmarkt voor verpakkingen in 2024 meer dan een biljoen US$ zal bedragen. 30% van die waarde is terug te vinden in de Europese markt. De drivers voor deze groei zijn naast demografische en economische groei ook de toename in het online bestellen van producten en daarmee het aantal bezorgverpakkingen, evenals een toenemende vraag naar convenience en “on-the-go” producten. Maar er is uiteraard ook een beweging naar meer duurzame producten en productiemethoden en een van de gevolgen is dat er een groeiende vraag is naar verpakkingen die volledig of grotendeels uit papier en pulp zijn gemaakt.

6,6 biljoen
De wereldwijde vraag naar verpakkingen, zowel primair als secundair, is afgerond 6,6 biljoen stuks (6600 miljard). De vraag groeit in alle markten, met uitzondering van tabaksproducten. Zo’n 60% van alle verpakkingen is bestemd voor primaire verpakkingsdoeleinden en binnen die groep is de voedingsmiddelenindustrie het sterkst vertegenwoordigd. Fortaleza Capital richt zich in het rapport dan ook op de foodmarkt en dan met name op de duurzame verpakkingen voor deze markt. De markt voor duurzame food-verpakkingen laat een groei zien van 7% per jaar tot een marktomvang van US$ 255 miljard in 2026 met de sterkste groei in Europa, Azië, en Latijns-Amerika. De sterke groei in vraag naar circulaire verpakkingen wordt veroorzaakt door regeldruk vanuit overheden, bijvoorbeeld de Single Use Plastics (SUP) richtlijn vanuit de EU, en veranderende consumentenvoorkeuren.

Koopgedrag
Steeds meer consumenten, in het bijzonder millennials, zien een sterke connectie tussen gezondheid, een milieubewuste levensstijl en een betere levenskwaliteit. Dat heeft invloed op het koopgedrag en de verwachtingen van die consumenten. Zo is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld onderzocht dat consumenten vinden dat gezonde voedingsmiddelen aan een duurzame verpakkingsstandaard moeten voldoen. Ze willen vooral een alternatief zien voor kunststofverpakkingen en ze voelen zich positief als ze kiezen voor producten en diensten van bedrijven die hun verpakkingen duurzaam maken door gebruik te maken van gerecyclede en hernieuwbare materialen. Ze blijken daarbij een voorkeur voor papier en karton te hebben. Grote merkeigenaren, van Mondelez en Coca Cola tot Unilever en P&G, spelen in op deze trend met concrete en ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaam verpakken. Zo wil Nestlé dat in 2025 alle verpakkingen die Nestlé producten bevatten 100% recyclebaar of herbruikbaar zijn.

Machines
Als gevolg van al deze ontwikkelingen, zal ook de vraag naar productiemachines voor duurzame verpakkingen toenemen. De verwachting is, zo blijkt uit het onderzoek, dat de totale wereldmarkt voor verpakkingsmachines zal groeien tot 71 miljard US$ in 2027. Er zijn dus vooral verpakkingsmachines nodig die duurzame verpakkingen kunnen produceren, en dan met name recyclebare verpakkingen. Wat betekent dit voor de fabrikanten van verpakkingsmachines? De wereldwijde trend naar duurzame verpakkingen vraagt om verpakkingsmachines die geschikt zijn om duurzame materialen te kunnen verwerken. De merkeigenaren hebben verschillende strategieën om duurzamer te verpakken. De belangrijkste is om recyclebare verpakkingen te ontwerpen, maar ook om het gebruik van verpakkingsmateriaal te reduceren. 56% van de bedrijven kiest voor overstap naar een meer duurzaam verpakkingsmateriaal.

Gevolgen
De veranderde strategie van producenten vraagt flexibiliteit van machinebouwers. Hun machines zullen de wensen van de merkeigenaren waar moeten maken. Dit betekent dat bouwers van verpakkingsmachines voor primaire verpakkingen onder meer rekening moeten houden met bredere machinetoleranties als het gaat om het gebruik van verpakkingen die meer gerecycled materiaal bevatten. Het gaat dan om Post Consumer Recycled materiaal. Iedere aanpassing in het gewicht van materialen vraagt om operationele aanpassingen. Dunnere verpakkingsmaterialen vragen bovendien om een voorzichtiger transport over productielijnen. En zo zijn er meer eisen. Ook voor machines die secundaire verpakkingen produceren, hebben de veranderingen in materiaalgebruik gevolgen. Zo moet de lijnsnelheid worden aangepast bij verpakkingen met een groot aandeel gerecycled materiaal en het elimineren of reduceren van golfkarton vraagt ook om innovatieve bundel- en krimpfolietechnieken. Het rapport geeft een aantal voorbeelden.

Kansen
‘Concluderend kun je zeggen dat vooral machinebouwers met een excellente reputatie kansrijk zijn’, zegt Van Rossum. Op basis van het onderzoek is duidelijk dat plastic nog altijd gewaardeerd wordt, maar dat veel merkeigenarenmet belangstelling naar papier- en pulp-gebaseerde verpakkingen kijken, omdat overheidsregels en consumentenvoorkeuren van invloed zijn. ‘Maar wie zulke verpakkingen levert aan grote merkeigenaren moet een hoge leverbetrouwbaarheid hebben en dat vraagt om machines die een hoge up-time hebben. Daarom zijn West-Europese machinebouwers met excellente service en snelle beschikbaarheid van onderdelen in het voordeel. De machinebouwers moeten ook een substantiële schaalgrootte hebben en voldoende breedte en diepte in hun productaanbod. Vooral innovatiekracht is van belang. Belangstellenden kunnen het rapport bij ons opvragen via contact@fortalezacapital.nl.’